ANIMO '77

EEN ZWEMCLUB VOOR JONG EN OUD

Corona Protocol Animo’77 Bergen

 

Vanaf 11 mei mogen de zwembaden onder strikte voorwaarden weer open gaan. Zwembad Hoornse Vaart opent vanaf 18 mei haar deuren en met dit protocol hoopt Animo’77 ook weer te kunnen starten met zwemtrainingen in de corona-crisis. Het protocol gaat in nadat deze is goedgekeurd en is gecommuniceerd naar alle leden. Het betreft trainingen in de Hoornse Vaart. Voor trainingen in de Beeck zal op termijn ook een apart protocol worden opgesteld. Het protocol beoogt de opstart en de fase daarna veilig te laten plaatsvinden en geldt voor alle leden.


Ook de Hoornse Vaart  heeft een protocol opgesteld.
Het doel is dat protocollen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.
Daar waar twijfel ontstaat is het “Hoornse Vaart” protocol leidend.

Dit protocol is gebaseerd op:

Corona Protocol Zwembad Hoornse Vaart  
https://www.hoornsevaart.nl/Coronaprotocol

https://water-vrij.nl/veelgestelde-vragen/

https://www.knzb.nl/actueel/goede_voorbeelden_in_coronatijd/

Protocol Verantwoord Zwemmen’ van de samenwerkende partijen in de zwembranche: https://water-vrij.nl/organisaties/?ref=zbb


Tevens geldt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 

 

Corona-coördinator

De corona-coördinator bij Animo’77 is bestuurslid Ed koster (zwemmen@animo77.nl, 06-22355543) en zijn vervangers zijn 
bestuurslid wim Koopman (wimkoopman@animo77.nl, 06-52084290 en bestuurslid Jose Jong (jojo58@quicknet.nl) 06-10370250)

 

Toezicht

De trainers houden toezicht op het handhaven van de regels en kunnen indien nodig actie nemen.

Ze houden zich daarbij aan de regels die gesteld zijn door het RIVM, Hoornse Vaart  en Animo’77

De trainers zijn te herkennen aan zijn/haar specifieke Animo’77 kleding.

Bij het niet naleven van de regels zal de trainer een waarschuwing geven aan het lid. 
Mocht deze niet opgevolgd worden, dan wordt het lid verzocht direct het zwembad te verlaten. 
Deelname aan een volgende training is mogelijk, nadat het lid (en bij leden tot 18 jaar de ouders) hiervoor toestemming heeft gekregen van de trainer.

 

Algemene richtlijnen voor alle afdelingen, sporters en begeleiders

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

 

Routing en omkleden

De routing is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. U wordt gevraagd om de badkleding vooraf al onder de gewone kleding aan te trekken. U kunt voor en na het zwemmen gebruik maken van de wisselcabines en gemeenschappelijke kleedruimtes. Uiteraard moet u 1,5 meter afstand van elkaar houden. De gemeenschappelijk kleedruimtes worden in vakken ingedeeld van 1,5 meter. U wordt verzocht om geen kleding in wisselcabines of gemeenschappelijke kleedruimten achter te laten. Wij raden u aan om de kleding en waardevolle spullen op te bergen in een locker of op te hangen aan de daarvoor bestemde rekken. Na het zwemmen is het mogelijk om weer om te kleden, mits de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Hier vindt u de plattegrond met informatie over de routing.


Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan je mondkapje niet. Lees meer over het gebruik van mondkapjes in sportcomplex Hoornse Vaart.


Douce en toiletgebruik

Douche en toiletgebruik
U wordt verzocht voorafgaand aan het bezoek aan de Hoornse Vaart thuis naar het toilet te gaan. 
Toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden. 
U kunt bij gebruik het toilet zelf desinfecteren middels de aanwezige schoonmaakmiddelen. 
U wordt gevraagd voor en na het zwemmen thuis te douchen. 
De douches bij het 50-meterbad zijn afgesloten voor gebruik.

 

In de accommodatie

 • Volg altijd de aanwijzingen van het zwembadpersoneel of trainers op.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het sporten op de accommodatie.
 • In de sportaccommodatie altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Gebruik bij aankomst de aangegeven route 
 • Geen gebruik maken van douches en gebruik van overige ruimten in de accommodatie tot uiterste beperken.
 • Beperken van toiletgebruik: alleen als het echt nodig is en gebruik de beschikbare ontsmettingsmiddelen voor en na gebruik van het toilet.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams en vaste zwemgroepjes.
 • De trainer heet de leden bij binnenkomst welkom en stelt de leden de volgende vragen:
 1. Heb je je handen gedesinfecteerd? 
 2. Heb je verschijnselen van koorts, hoesten, niezen? 
 3. Heeft één van je familieleden (huisgenoten) koorts
 4. Noteer de naam 
 5. Tel het aantal mensen 


Banenzwemmen in het 50-meterbad

Om ervoor te zorgen dat bezoekers minimaal 1,5 meter afstand houden, mogen er in het 50-meterbad maximaal 80 personen zwemmen. 
Dit wordt goed in de gaten gehouden door de  toezichthouder bij het 50-meterbad.


Activiteiten in het zwembad

 • Vooraf worden de leden geïnformeerd door het bestuur of en wanneer zij op de training worden verwacht;
 • Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregelen zijn toegestaan. 
  Dus alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd;
 • Deelnemers worden verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen;
 • Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt;
 • Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.
 • De toezichthouder/instructeur/trainer blijft altijd op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 • U zwemt in twee naast elkaar liggende banen.
 • In alle banen liggen lijnen.
 • 1-richtingsverkeer per baan - ene baan heen, andere baan terug.
 • Midden aanhouden - van baan 1 naar baan 2, en van baan 3 naar baan 4
 • Baan 1 en 2 zijn bedoeld voor de snelle zwemmers.
 • Baan 3 en 4 voor de overige zwemmers.
 • Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
 • Alternatieve oefeningen zijn mogelijk, de sporters krijgen dan een duidelijke instructie van de trainer ten aanzien van de oefening en het handhaven van de 1,5 meter afstand.
 • Het is niet toegestaan om begeleiders, toeschouwers of ouders op de kant te laten meekijken.
 • Voor iedereen ouder dan 12 zal zeer strikt gehandhaafd worden op de 1,5 meter regel.
 • De trainers houden minimaal 1,5 meter afstand, ook als zij instructies geven.
 • Er worden geen activiteiten verricht die fysiek contact vereisen.
 • Ben je moe en wil je uitrusten: blijf niet in het water hangen maar klim op de kant en houd daar ook voldoende afstand.
 • De trainers zorgen voor een binnen het protocol passend trainingsprogramma.
 • Het is niet toegestaan om begeleiders, toeschouwers of ouders op de kant te laten meekijken. 


Tijdens de training

 • Voor iedereen ouder dan 12 zal zeer strikt gehandhaafd worden op de 1,5 meter regel.
 • De trainers houden minimaal 1,5 meter afstand, ook als zij instructies geven.
 • Er worden geen activiteiten verricht die fysiek contact vereisen.
 • Ben je moe en wil je uitrusten: blijf niet in het water hangen maar klim op de kant en houd daar ook voldoende afstand.
 • De trainers zorgen voor een binnen het protocol passend trainingsprogramma.


Na de training

 • Ga na de training direct naar de kleedruimten en maak geen gebruik van de douches en toiletten.
 • Ook het gebruik van overige ruimten in de accommodatie is niet toegestaan.
 • Groepskleedruimten zijn alleen beschikbaar tot het maximaal aangegeven personen is bereikt:
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie via de aangewezen uitgang.
 • Vertrek aansluitend direct naar huis. Was je handen met water en zeep bij thuiskomst na de training en ga douchen.

 

Gebruik materialen en hygiëne

1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;

2. Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen;

3. Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoonPlattegrond 50 meterbad